Bricks DEMOLITION

DAF

Arcade

com.daf.archanoide

Dinistrio y brics i gyd i basio cam a mwynhau effeithiau gweledol ysblennydd yn hwn clôn o'r gêm enwog brics egwyl oedd mor boblogaidd yn y 70's a'r 80au a gallwch barhau yn eich poced ym mhobman. Ceir dwy bêl dulliau rheoli: clasurol, lle mae ongl bownsio yn dibynnu ar effaith y pwynt ar y raced (fwy serth yn fwy ymhell o fod yn y Ganolfan) a dymchwel, lle mae ongl bownsio yn dibynnu ar nifer yr achosion o ongl a symud y raced. Mae DYMCHWEL ar hyn o bryd yn cynnwys 800 o lefelau ond yn ychwanegu mwy. I'w goresgyn bydd gennych cymhorthion amrywiol, er weithiau y gall lesteirio rydych yn gweithio, fel y gall fod newidiadau ym maint y raced neu gyflymder y peli lluosydd peli, rhwystr, fireballs, disgyrchiant, newid brics gwelededd... Mae gennych hefyd nifer cyfyngedig o nodau chwilio neu 'cellweirwyr' i anwybyddu'r lefelau hynny ni all fod yn gallu cwblhau. Ar wahân i'r hyn yr ydych yn dim ond chi a eich sgiliau. lwc dda!Alphabetical

Genres