Stickman jailbreak 4

Webestate

Adventure

air.sjtch

Y prif gymeriad yw Stickman yn y carchar gyda charcharorion eraill. Eich nod yw dod o hyd i ffyrdd llwyddiannus o ddianc or carchar. Maen anodd iawn seicolegol i fod yn yr ardal tu ôl ir bariau, felly mae angen ichi droi ar eich ymennydd ac ymwybyddiaeth ofalgar ir graddau eithaf i gael allan yma. Bydd yn dianc dim ond un yn eich pen Bydd eich arwr ffon yn eistedd mewn cell gyda cellmate aruthrol ac yn gostwng, a bydd eich atal rhag dianc or carchar. A ydych chin cael eitemau deg i ddewis ou plith, bydd llawer ohonynt yn eich arwain at golli, ond bydd rhai eitemau yn rhoi buddugoliaeth i chi. Ar y ffordd i chi, ar wahân i droseddwyr, bydd plismyn pwy fydd yn gwneud popeth posibl i atal chi rhag dianc or carchar. Yr ydych yn aros am posau, ymladd a saethu ychydig. Mae gêm ddoniol eiliadau a digrifwch black. Diddorol amrywiadau o ddatblygu llain, ddoniol animeiddio a animeiddio yn helpu arallgyfeirio eich bywyd. Bydd y gêm hon yn apelio nid yn unig i chwaraewyr sydd yn gyffredinol, ond hefyd i garcharorion yn y ddalfa. Y gêm yn rhad ac am ddim.Subway Surfer

Alphabetical

Genres