Spelling for children

MoPlays

Educational

vn.sieuweb.tamngon3

Mae hon yn gêm syml ar gyfer plant, helpu plant i ddysgu sut i sillafu a chydnabod geiriau yn Saesneg mewn ffordd well. Gyda lluniau doniol ar gyfer babanod, mae gêm syml addysg dda iawn a helpu i wella ei sgiliau Saesneg bob dydd. Cynllunnir y gwersi i wneud eich babi'n clyfar meddwl a gellir adnabod delweddau o'r lluniau, llunio geiriau i sillafau i wneud eich rhesymeg babi ac yn hyblyg i adnabod strwythur y geiriau. Gobeithiaf y bydd pobl yn ei hoffi. diolch yn fawr iawn. Sut i chwarae: llusgo a gollwng y llythyrau i greu darlun gywir disgrifio gair.Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres