Diabetes & Me

Walsall Healthcare NHS Trust

Health & Fitness

uk.nhs.walsallhealthcare.walsalldiabetes

Diabetes & mi yw'r canllaw poced ar gyfer byw gyda diabetes, o grwp comisiynu clinigol Walsall GIG. Gall yr ap hwn yn eich helpu i gymryd rheolaeth dros eich diabetes. Llawn gwybodaeth: Mae'n darparu cyfoeth o wybodaeth a chanllawiau ynghylch diabetes yn gyflym ac yn hawdd i'w ddefnyddio fformat. Mae erthyglau yn cynnwys; sut i fonitro eich glwcos gwaed lefel, sut i leihau eich risg o gymhlethdodau, awgrymiadau pan mae siopa am fwyd a lle i fynd i helpu. Rhyngweithiol: Mae'r app hefyd eich helpu i gadw golwg ar ganlyniadau profion ar eich adolygiadau blynyddol gan gynnwys: HbA1c, pwysedd gwaed, colesterol a BMI. Holl ddata yn cael eu storio'n ddiogel ac yn lleol ar eich dyfais Mwy o wybodaeth gennych am ddiabetes, fwy llwyddiannus yr ydych yn debygol o fod yn rheoli eich cyflwr.Alphabetical

Genres