Geo Area Maps

Hustleport

Maps & Navigation

richard.joy

Mapiau ardal geo yn arf smart ar gyfer Mesur ardaloedd ar y map. Unwaith rydych yn rhoi eich pwyntiau ar y map ac yna Cyfrifwch arwynebedd rhwng pob pwynt. Gallwch hefyd gyfrifo arwynebedd o ant llwybr gyda mapiau ardal Geo. Geo ardal mapiau yn ddefnyddiol i gyfrifo arwynebedd meddygon teulu neu bellter meddygon teulu yn fanwl gywir. Mae dwy ffordd i fesur unrhyw ardal meddygon teulu neu o bell. Mae mapiau ardal Geo nodweddion: -Ardal/pellter gyflym mapio. -Modd marciwr smart ar gyfer lleoli pin ehangach cywir. -Arbed Mesur a golygu -Mesur uned newid cyfleuster. -Map, lloeren, moddau tirwedd a Hybrid -Cyfleuster chwilio maes. Mapiau ardal geo yw: -Arolygon ar y tir -Ffermwyr, ar gyfer rheoli fferm -Rheoli cofnodion tir -Arolygon adeiladu -Agronomegwyr -Cynllunwyr trefi -Syrfëwr adeiladu -Iechyd, addysg a chyfleusterau mapio -Ffensys fferm -Mesuriadau olrhain chwaraeon -Safleoedd adeiladu ac adeiladu safleoedd y maes -Mapio asedau -Artistiaid tirwedd -Dylunio tirweddgardenscapes
gardenscapes
gardenscapes
guess the logo ultimate quiz
guild of heroes fantasy
guns of glory

Alphabetical

Genres