Ridekick

Valley Metro

Maps & Navigation

org.valleymetro.ridekick

Ridekick Metro Dyffryn yw eich creadur i teithio ar gludiant cyhoeddus yn y metro Phoenix. Mae'n ap symlach, gyfeillgar sy'n tynnu data amser real Atodlen i helpu chi i gynllunio eich taith gydag amseroedd cyrraedd i fyny i munud. Gweld y dewisiadau tramwy cyhoeddus sydd ar gael yn seiliedig ar eich lleoliad cyfredol, rhoi nod tudalen i'r arosfannau eich hoff a cael rhybuddion diweddaraf y gwasanaeth. A ydych chi'n Marchog bws, gymryd y rheilffyrdd ysgafn neu parcio-a-theithio, bydd yr ap hwn wneud eich bywyd yn haws. Mae nodweddion yn cynnwys: * Map rhyngweithiol sy'n dangos arosfannau bysiau a rheilffyrdd a mannau parcio a theithio * Meddygon teulu a hidlyddion i ddod o hyd i'r cyhoedd gorau ac agosaf tramwy opsiynau yn seiliedig ar eich anghenion a lleoliad cyfredol * Cynllunydd taith helaeth y gellir rhoi nod tudalen i'r eich hoff gyrchfannau, lleoli gerllaw arosfannau a helpu i gynllunio'ch teithiau * Dadansoddiad cynhwysfawr o tocynnau a manwerthwyr tocyn felly gallwch gael pàs yn gweddu i anghenion eich * Amser real gwasanaeth rhybuddion i helpu i gynllunio eich taith * Holl arfau gwefan Metro Cwm eu cyfuno i greu un, ap effeithlonAlphabetical

Genres