my Jesus - Bible Study

Online Christian Services

Books & Reference

org.ocs.myJesus

Mae'r Beibl yn sôn am ryfeloedd a rumors ryfel; ein heconomi yn ansefydlog, mae'r Gymdeithas wedi gwanhau moesoldeb. Beth yw'r beibl wrthym am y pethau hyn? Bydd y cwrs Beibl 30 gwers hwn eich helpu i ddeall Duw cynllun ar gyfer eich bywyd! Pynciau astudiaeth yn amrywio o ail dyfodiad Iesu Grist, dirgelwch marwolaeth, ffeithiau am ddeiet ac iechyd i broffwydoliaethau amser gorffen mawr Daniel a datguddiad. Mae'r rhain yn perthynol mewn natur. Byddant yn siarad nid o beth ond ohonynt. Dywedodd Iesu yn John 12:32, "Ond, pan wyf yn codi fyny bydd tynnu pob dyn-unto fy hun." Mae'r gwersi hyn wedi'u cynllunio i wneud hynny. I chi dynnu i'r un sy'n newid ac yn trawsnewid ichi roi eich pwrpas bywyd, ystyr a'r rhan fwyaf o'r holl... heddwch. Wrth ichi barhau drwy'r gwersi hyn byddwch yn cael eich hun yn cael ei discipled gan y gwirioneddau a fyddwch chi'n ei ddarganfod. Nodweddion: Astudiaethau manwl solet Beibl Ateb cwestiynau Beibl Gweddi cais cyswlltMobile Legends

Alphabetical

Genres