Weer & Zo

Klwinkel.com

Weather

klwinkel.weerkaart

Meest complete android weer app voor Nederland. Geeft een uitgebreid beeld van het weer in Nederland door het tonen van diverse actuele en verwachtings kaarten. Daarnaast toont de app ook nog diverse andere interessante kaarten van Nederland. App neemt zeer weinig ruimte in Zeer eenvoudige bediening, doordat alle kaarten met 1 klik op het juiste tab-blad, op te roepen zijn. Geen ingewikkelde configuratie opties. Alle weerinformatie in deze app is publiekelijk beschikbaar op het internet. Alle kaarten zijn zoombaar en de volgorde van de kaarten is ook volledig configureerbaar. Als u schermen wilt weglaten is dat ook mogelijk. Gebruik menu toets om dit te doen. Voor android 3.0 en nieuwer: Snel vegen over de kaart voor de volgende of de vorige kaart. Welke weerinformatie kunt u in deze app vinden: + Onweer ontladingen huidige dag + Temperatuur kaart + Neerslag kaart + Wind (m/s) kaart + Wind (bft) kaart + Zicht kaart + Gevoelstemperatuur kaart (alleen tijdens wintertijd) + Fijnstof kaart + Zonkracht (UV-index) + Satellietkaart Europa + Radioactieve straling + Isobaren/Luchtdruk + minimum/maximum/neerslag gisteren Overige weerkaarten: + Verwachtingen (vandaag en morgen) + Waarschuwingen (vandaag en morgen) + Teletekst pagina 703 + Teletekst pagina 704 + Natuurbrand gevaar + seismogram + Waterstanden van 180 locaties in Nederland Sneller (en makkelijker) dan via je browser de informatie ophalen, alles bij elkaar in één app. Als u suggesties heeft voor nieuwe kaarten, dan hoor ik ze graag. Kaarten komen van de KNMI, Buienradar, weeronline.nl MetOffice en het RIVM. Teletekst informatie komt van NOS Teletekst. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Tegen een kleine vergoeding is er ook een versie ZONDER reclame, kijk daarvoor bij Meer van KLWINKEL.COM +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/div

Most complete weather app for android Netherlands. Gives a comprehensive picture of the weather in the Netherlands by displaying various current and expecta cards. In addition, the app also shows several other interesting maps of the Netherlands. App takes up very little space Very easy to operate because all cards with one click on the appropriate tab sheet, his recall. No complicated configuration options. All weather information in this app is publicly available on the Internet. All cards are zoomable and the order of the cards is also fully configurable. To omit scenes is also possible. Use Menu key to do this. For android 3.0 and later: Quickly swipe the card for the next or previous card. What weather you can find in this app: + Storm discharges current day + Temperature map + Precipitation map Wind + (m / s) card + Wind (bft) map + View map + Feels card (only during wintertime) + Particulate map + UV (UV index) + Satellite Map Europe + Radiation + Isobars / Pressure + Minimum / maximum / rainfall yesterday Other weather maps: + Expectations (today and tomorrow) + Alerts (today and tomorrow) + Teletext page 703 + Teletext page 704 + Wildfire danger + Seismogram + Water levels at 180 locations in Netherlands Faster (and easier) than via your browser to retrieve the information, all together in one app. If you have suggestions for new maps, I hear they like. Cards come from the KNMI, Buienradar, weeronline.nl MetOffice and the RIVM. Teletext information comes from NOS Teletext. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ For a small fee, there is also a version WITHOUT advertising, look for it at Lake KLWINKEL.COM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++wheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres