Learn Electrical Wiring

CleverDroid

Books & Reference

info.cleverdroid.learnelectricalwiring

Trydan yn elfen bwysig iawn o adeiladu tŷ. Mae goleuadau, offer, awyru a gwres a systemau diogelwch yn rhedeg ar drydan. Weirio trydanol yn hanfodol i osod trydan mewn tŷ. Rhaid i holl weirio trydanol gwaith ei wneud gan trydanwr trwyddedig, rhaid dilyn y Cod trydan Cenedlaethol (NEC) a rhaid ei wneud yn ôl codau sydd wedi eu nodi yn y codau adeiladu lleol. Felly sut y gallwch ddysgu am weirio trydanol a dod yn drydanwr trwyddedig? Mae trydanwyr fwyaf yn dysgu eu masnach drwy raglenni prentisiaeth syn cyfuno hyfforddiant yn y gweithle gydag astudiaeth ystafell ddosbarth, fel yn yr ap hwn, edrychwchlineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres