Food Dictionary

Looped Labs Pvt. Ltd.

Lifestyle

in.justcooking.dictionary

Geiriadur bwyd yn eich encyclopedia o eitemau bwyd, cynhwysion, geirfa, lluniau a mwy. Mae'r geiriadur bwyd yn cynnwys gwybodaeth ynghylch bwyd a chynhwysion bwyd. Rhennir y geiriadur categorïau fel llysiau, ffrwythau, sbeisys, grawnfwydydd, cig, llysiau gwyrdd, ac ati. Mae pob categori yn rhestru'r eitemau bwyd cysylltiedig. Mae'r cofnodion hyn yn rhoi trosolwg byr o'r eitem ac mae'n darparu dolenni i ymchwilio ymhellach. Mae'r App yn cynnwys nodwedd chwilio defnyddiol lle gallwch chwilio am gofnodion ar draws pob categori. Ychwanegu gwybodaeth faethol. Mae'r geiriadur bwyd bellach yn cynnwys mwy na 2000 + cofnodion, lledaenu ar draws categorïau 24 *** Mae'r categorïau bwyd yn cynnwys bara, byns, grawnfwydydd, caws, sawsiau, cynhyrchion llaeth, dipiau, sawsiau pysgod, ffrwythau, llysiau gwyrdd, cynhwysion, cegin oedd, cynhyrchion cig & cig, cnau, olew, gwreiddlysiau, sawsiau, selsig, bwyd môr, sbeisys, llysiau, maeth, Ychwanegion bwyd & coginio termau / geirfa.Alphabetical

Genres