LinkPRO

AMEDON GmbH

Medical

de.amedon.linkpro

Ap LinkPRO gellir defnyddior yn amhrofiadol gyda unrhyw gronfa ddata astudiaeth clinigol a ddarperir gan AMEDON. Unwaith y bydd wedii ffurfweddun gywir, bydd yr ap yn dangos holiaduron a/neu ddyddiaduron cleifion sydd eu hangen ar gyfer astudio penodol. Gall cleifion sydd wediu cofrestru gyda hwn astudiaeth glinigol lawrlwytho ap ar eu dyfais ac ateb cwestiynau preifat ynghylch eu iechyd au lles neu ysgrifennu dyddiadur cleifion. Ar unwaith yn y data a gesglir yn yr ap yn anfon ir gronfa ddata astudiaeth AMEDON. Gellir ffurfweddu windows cwblhau ar gyfer pob holiadur neu Atgoffir dyddiadur a chleifion i ateb holiadur neu dyddiadur gan hysbysiadau mewn ap. Gellir arddangos llawer o fathau o gwestiynau gwahanol cefnogir defnydd o offerynnau ePRO trwyddedig a ddefnyddir yn gyffredin.lineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres