TEE

Accelerate Media Solutions GmbH

Medical

de.accelerate.tee

Ar gyfer tabledi onlyTEE fel Transesophageal APP. ecocardiograffeg (TEE) yw trwy diagnostig a monitro pwysig y system gardiofasgwlaidd. I gywir ddarlunio tri dimensiwn strwythur gyda dwy trwy ddimensiwn Mae angen dull strwythuredig a chynhwysfawr i TEE. Mae hyfforddwr praxis hysbysiadau echocardiographer dibrofiad drwy ymagwedd gam wrth gam hawdd atgynyrchadwy gyda diagramau llif a dolenni fideo er mwyn cyflawni arholiad gyflawn a chynhwysfawr. -Cyfres ddefnyddiol er enghraifft ar yr un pryd ecocardiograffeg arholiad-gam gan canllaw gam i wrth drosglwyddo or un farn i un arall gyda chymorth dolenni fideo gyda nodiadau niferus-o drin holwch TEE a delwedd darlunio diagramau llif glir cyflawni ar uwchsain-nifer o fframiau a fideo hyd Dolenni ecocardiograffeg safonol barn-esboniad o leoliadau holwch hanfodol, mesuriadau a dadansoddiad or gwerthoedd hyn-enghreifftiau o ffisioleg arferol yn ogystal รข chanfyddiadau patholegol bwysig ar ecocardiograffegAlphabetical

Genres