Home Buying Checklist - First Time Home Buyer

ZaidiSoft

House & Home

com.zaidisoft.homebuyingchecklist

Maer ap rhestr wirio prynu cartref yn gadael i wirio nodwedd ac amwynder Tŷ y bydd wedyn yn gysylltiedig ag unrhyw gartref y mae ganddynt ddiddordeb mewn creu defnyddwyr. Fel perchennog cartref cyntaf amser, y brif broblem oedd gennyf pan oedd yn edrych ar gyfer Tŷ oedd, ni chafodd ffordd gysylltu nodweddion neu amwynderau a oedd gennyf mewn golwg ar gyfer fy nghartref newydd i unrhyw dŷ a oedd yn ddiddorol. Syml, os ydych yn chwilio i brynu cartref ac eisiau cael eu trefnu, ap i chi yw hwn a gobeithiaf y gwnaiff ddatrys y broblem honno. Sut i ddefnyddio Maen iawn hawdd iw defnyddio. Dyma sut: -Creu rhestr gyfeirio ar gyfer holl nodweddion ac amwynder rhaid dy freuddwyd. -Creu rhestr fer eiddo drwy ychwanegu unrhyw gartref rydych chi ddiddordeb mewn ystyried yn y dyfodol. -Bydd holl nodweddion ac amwynderau yn rhestr wirio yn gysylltiedig â phob Ty yn eich rhestr fer eiddo. -Sgôr dderbyniol neun annerbyniol ar bob ty yn eich rhestr fer. -Ychwanegu unrhyw gwestiwn a allai fod gennych ar bob ty yn eich rhestr fer. -Ychwanegu atebion ir cwestiynau yn eich rhestr fer yn y drefn honno. Ap adrannau Mae tair prif adran sef prynu cynghorion, rhestr wirio eiddo a rhestr fer eiddo gan yr ap. Prynu awgrymiadau Prynu cartref yn gymhleth brofiad arbennig os ydych yn prynu cartref cyntaf am y tro. Mae prynu awgrymiadau bydd cymorth Mae leddfur straen lefel pan fyddwch yn y farchnad ar gyfer tai newydd neu broses o brynu eich cartref nesaf. Dim ond i sôn am ychydig o gartref bwysig prynu cynghorion, isod ceir sampl gyfyngedig o dan y pwnc: -Mathau o benthyciad morgais. -Sut i baratoi ar gyfer cau costau. -Sut i ddod o hyd i asiant ystad go iawn. -Sut i gael ei gymeradwyo cyn i gael benthyciad. Rhestr eiddo Fel perchennog cartref newydd, roeddwn yn gwybod pa nodweddion tŷ ac amwynderau oedd arnaf angen pan oedd yn chwilio am dŷ. Rhestr wirio eiddo yw os ychwanegwch holl nodweddion ac amwynderau rhaid eich cartref delfrydol. Pob nodwedd ac amwynder yn bwysig oherwydd: -Maen gysylltiedig â pob tŷ yn eich rhestr fer eiddo. -Ar ôl syn gysylltiedig, gallwch gymharu a gyfradd dderbyniol neun annerbyniol. -Bydd yn eich helpu gwneud penderfyniadau gwell cyn gwneud cynnig. Rhestr fer eiddo Rhestr fer eiddo yw os ychwanegwch unrhyw dy oes gennych ddiddordeb mewn ystyried diweddarach. Nodweddion cysylltiedig ac amwynderau cewch gyfle i chwynnu unrhyw dy nad ywn diwallu eich anghenion. Roedd y pwll nofio maint Olympaidd un o amwynder tŷ yr oeddech am? Cymerwch anadl hir cyn y byddwch yn colli ffocws pa nodwedd cartref neu amwynder bod wir angen. Ofalus yn gwerthuso pob tŷ erbyn eich rhestr wirio cyn gwneud cynnig. Nodwedd ychwanegol neu amwynder edrych yn dda ond efallai nad ywn addas och cyllideb. Cyfrifiannell morgeisi ac amorteiddio Gall y cyfrifiannell morgeisi gyfrifor taliad morgais gynhelir, wythnosol neu fisol. Gyda neu heb i lawr taliad, treth eiddo, yswiriant morgais preifat neu PMD, Cymdeithas perchnogion cartref ffioedd neu gallwch gyfrifo HOA morgeisi taliad o fenthyciad morgais gyda chyfradd llog sefydlog. Dengys yr adran manylion taliad morgais gyda neu heb treth eiddo, PMI, HOA. Hefyd, maen dangos faint o arian yn mynd ir prifathro a diddordeb bob mis gydag Atodlen amorteiddio dros gyfnod y benthyciad.hay day
heroes arena
heroes arena
heroes arena
heroes arena
hill climb racing
hill climb racing
hill climb racing
honkai impact 3
hungry shark evolution

Alphabetical

Genres