98 Cards

VdH

Card

com.vdh.ninetyeight.android

Cardiau 98-gêm cerdyn chwaraewr sengl newydd Mae eich dec yn cynnwys cardiau 98 yn amrywio o 2 i 99. Dosbarthwch y cardiau hyn ar bedwar pentyrrau gwahanol-i gyd un ar ôl y llall. Mae angen y ddau bentwr ar ei ben mewn trefn am i fyny, mae angen y ddau bentwr ar y gwaelod mewn trefn ddisgynnol. Ei gwneud yn haws ychydig: os yw'r gwahaniaeth rhwng y cerdyn a'r pentwr yn union 10 Gall roi cerdyn hwnnw ar y pentwr, nid yw'n fater y Gorchymyn. Defnyddiwch y Rheol hon i "grebachu" eich pentyrrau! Nawr ceisiwch gael gwared ar gardiau cynifer ag y bo modd! Gystadlu ag eraill drwy Google chwarae LeaderboardsAlphabetical

Genres