98 Cards

VdH

Card

com.vdh.ninetyeight.android

Cardiau 98-gêm cerdyn chwaraewr sengl newydd Mae eich dec yn cynnwys cardiau 98 yn amrywio o 2 i 99. Dosbarthwch y cardiau hyn ar bedwar pentyrrau gwahanol-i gyd un ar ôl y llall. Mae angen y ddau bentwr ar ei ben mewn trefn am i fyny, mae angen y ddau bentwr ar y gwaelod mewn trefn ddisgynnol. Ei gwneud yn haws ychydig: os ywr gwahaniaeth rhwng y cerdyn ar pentwr yn union 10 Gall roi cerdyn hwnnw ar y pentwr, nid ywn fater y Gorchymyn. Defnyddiwch y Rheol hon i grebachu eich pentyrrau Bellach yn ceisio cael gwared ar gardiau cynifer ag y bo modd Gystadlu ag eraill drwy Google chwarae Leaderboards Sut mae gwaith sgorio? Byddwch yn cael pwyntiau ar gyfer pob cerdyn a roesoch i lawr. Cardiau llai gennych ar ôl yn eich dec, mwy o bwyntiau y byddwch yn cyrraedd. Yn ogystal bydd yr amser rhwng bob cerdyn yn dylanwadu ar y sgôr (gynt = mwy o bwyntiau).Alphabetical

Genres