Anatomy Comprehensive Review

Top of Learning

Medical

com.topoflearning.best.medical.vibering.anatomy.science.cards

Mae hwn yn gyfuniad o setiau, syn cynnwys cwestiynau ymarfer a chardiau astudiaeth ar gyfer paratoi at arholiad ar y pwnc o anatomeg a ffisioleg. Gydar ap hwn gallwch ddysgu ar hyd y lle & ym mhobman. Peidiwch â dim ond bodloni safonau, ragori arnynt. Cael nodiadau astudiaeth +2700 a cwis i baratoi eich arholiad Anatomeg esmwyth ar hyd y lle. Ap hwn mae chi addo sgôr uwch, gwybodaeth ehangach a mwy astudiaeth effeithiolrwydd. Yn yr ap hwn byddwch yn cael yr adrannau canlynol: Adran 1: Anatomy Cyflwyniad a therminoleg Adran 2: Cell Anatomy Adran 3: Tissues Anatomeg (gysylltiol & Epithelial) Adran 4: Human Anatomy Adran 5: Integument System a Skin Adran 6: Bones & cymalau Adran 7: Skeletal System Adran 8: Muscle ffisioleg Adran 9: Nervous System Adran 10: Special synhwyrau Adran 11: The chwarren endocrinaidd Adran 12: The Bood Adran 13: Lymphatic & systemau imiwnedd adran 14: Cardiovascular System adran 15: Urinary System adran 16: system Inteugmentary-2 Adran 17: Reproductive System adran 18: Circulatory System adran 19: Respiratory System adran 20: Digestive System adran 21: Embryology Anatomy adran 22: Surgical Anatomy Roedd ein hangerdd i Anatomeg a ffisioleg gyrru ni i ddatblygu cais android rhagorol hwn eich helpu i ddeall a edmygu Anatomeg a ffisioleg. Yn yr ap hwn byddwch yn 4 cael apiau am bris 1. Ar gyfer ceisio rhannu gwybodaeth ac yn Gorchymyn i roi gwerth mawr ein dysgwyr ar gyfer eu buddsoddiad mewn dysgu, ychwanegu apiau perthnasol am ddim 3 gydar cais premiwm hwn: Derminoleg meddygol 1 (3000 o dermau) Byrfoddau 2 meddygol (byrfoddau 700) Gyfraith a moeseg (cardiau fflach 1400) 3 meddygol Mae hyn yn golygu prynu 1, yn cael 3 rhad ac am ddim Cael +2700 cardiau fflach i baratoi eich arholiad mewn llai o amser a chael gwell dealltwriaeth a sgôr uwch. Fuddsoddi yn eich llwyddiant nawr, eich buddsoddiad mewn gwybodaeth, proffesiynoldeb a arbenigedd yn wydn ac â gwerth ychwanegol uchel, maen fuddsoddiad adenillion uchel yn wir. Maer cais hwn yn caniatáu i chi ehangu eich gwybodaeth, ehangu eich arbenigedd, gwella eich sgiliau, ehangu eich gyrfa a gorwelion academaidd. Bwriedir ap hwn i fyfyrwyr, ymchwilwyr, preswylydd, meddygon, Anatomeg a ffisioleg arbenigwyr, nyrsys a gweithwyr meddygol proffesiynol a darlithwyr wrth gwrs meddygol, athrawon ac athrawon. Yn cael sgôr well yn eich USMLE (step1, step2 CS & CK), PANCE, arholiad MCAT, DAT, COMLEX, ceirch, NBDE, neu PCAT, ar pwysicaf yw syrthio mewn cariad gydar deunydd, maen werth holl sylw. Mae anatomeg y Gangen o fioleg syn ymwneud gydar astudiaeth o adeiledd organebau ac eu rhannau; yn bennaf yn ymrannun zootomy a phytotomy. Mewn rhai or agwedd, yn Anatomeg yn gysylltiedig ag Embryoleg ac Anatomeg gymharol, sydd ei hun yn Bioleg syn perthyn yn agos i esblygol a phylogeny. [3] Anatomeg dynol yn un o wyddorau hanfodol sylfaenol meddygaeth. [4] Rhennir y ddisgyblaeth o anatomeg Anatomeg macroscopic a microsgopig. Macroscopic anatomeg, neu Anatomeg crynswth, yn archwilio anifeiliaid rhannau or corff gan ddefnyddio golwg heb gymorth. Mae Anatomeg gros hefyd yn cynnwys cangen Anatomeg arwynebol. Mae Anatomeg microsgopig yn cynnwys y defnydd o offerynnau optegol yn yr astudiaeth o feinweoedd gwahanol strwythurau, a elwir histology, ac hefyd yn yr astudiaeth o gelloedd. Nodweddir hanes Anatomeg gan ddealltwriaeth gynyddol o swyddogaethau organau a strwythurau y corff dynol. Mae dulliau hefyd wedi gwellan arw, hyrwyddo o archwiliad o anifeiliaid gan buchod carcasau a cadavers (cyrff) ir 20fed ganrif gan gynnwys pelydr-x, uwchsain a delweddu atseiniol magnetig technegau delweddu meddygol.a girl adrift
adventure capitalist
altos adventure
angry bird
angry birds
angry birds
angry birds pc
angry birds rio
angry birds rio
angry birds star wars
angry birds star wars
archery king
archery master 3d
army men strike
avakin life 3d virtual world

Alphabetical

Genres