JW.org 2017

JW Labs

Books & Reference

com.starshiplabs.jw2017

Yn JW.org 2017 ap fe welwch fideos, gwybodaeth Feiblaidd, awgrymiadau ar gyfer y teulu a llawer mwy. Gwneir cais gan ac ar gyfer tystion Jehovah. Mae'n cynnwys gwahanol gyfieithiadau o'r Beibl, yn ogystal â llyfrau a llyfrynnau ar gyfer ei astudiaeth. Beibl: Dewiswch un o'r cyfieithiadau ar gael o'r Beibl. Cymharwch y fersiynau o'r Beibl, adnod drwy bwyso nifer. Porwch drwy'r deunydd cysylltiedig drwy bwyso troednodyn neu groesgyfeirio. Llywio: Llusgwch eich bys ar draws y sgrîn chwith neu hawl i symud yn gyflym drwy'r cyhoeddiad cyfredol. Ychwanegu nod tudalen i unrhyw adnod neu Bennod gyflym ddod o hyd i le yn y testun lle torrwyd ar y darllen. Defnyddio "Hanes" i ddod o hyd i ddeunyddiau sydd wedi darllen yn ddiweddar yn gyflym. Dod o hyd i air neu ymadrodd yn y cyhoeddiad presennol drwy ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio.Alphabetical

Genres