WEUnity App

Mahatmama.com

Events

com.secrethistorian.weapp

Edrych i gasglu am resymau celf, cyfiawnder cymdeithasol neu wleidyddol? Gymuned hon am ddim Mae ap drefniadol yn caniatáu defnyddwyr i gofrestru, ar ôl, rsvp a chwilio ar gyfer crynoadau lleol yn seiliedig ar zipcode neu ddinas. Rydym yn casglu at ei gilydd i greu newid. Ap hwn yn fforwm cyhoeddus crynoadau lleol sy'n caniatáu i unrhyw ddefnyddiwr ar ôl digwyddiadau cymunedol eu hunain, chwilio ar gyfer crynoadau yn seiliedig ar ddiddordeb penodol, yn derbyn hysbysiadau e-bost am ddigwyddiadau sydd ar y gweill yn y maes penodol a bod wedi eu rsvp'd ar gyfer yn ogystal â gadw cofnod o faint o bobl wedi rsvp'd ar gyfer y crynhoad. Ap hawdd a syml i helpu i gadw chi sy'n gysylltiedig â eich cymuned, un casglu ar y tro. Lawrlwytho nawr i ymuno neu greu crynhoad nesaf eich cymuned.Alphabetical

Genres