Near Me

Rain Infotech

Lifestyle

com.rain.nearme

Gerllaw gyflym nodi eich sefyllfa ac yn caniatáu i chi ddewis y banc agosaf, Bar, orsaf nwy, ysbyty, gwesty, Theatr fideo, bwyty. Dangos gerllaw rhestr gyflawn o'r holl fusnesau yn y categori rydych wedi tanio ar ynghyd â y pellter o ble'r ydych. Disgrifiad: Gerllaw Mae ap hawdd ei ddefnyddio sy'n eich helpu i ganfod ATM, banc, orsaf nwy, bwyty, caffi, ysbyty, Theatr fideo agos atoch chi. Cael eich lleoliad rhwydwaith darparwr neu wifi gerllaw. Felly mae'n cyflymaf i ganfod eich lleoliad cyfredol a dangos agosaf gwasanaethau. Felly os ydych yn cynllunio taith dramor ac eisiau dod o hyd i fwytai, gwestai neu unig am unrhyw beth gallwch ei wneud mor hawdd â ap hwn. Nodweddion: Dangos manylion megis cyfeiriad, rhifau ffôn, pellter o'r lleoliad presennol, ac ati ar gyfer y canlyniadau yn yr ap. Awtomatig canfod eich lleoliad cyfredol a lleiniau ar fap. Dangos gwybodaeth manwl fel sgoriau, adolygiadau, oriau agor a lluniau ar gyfer lleoedd. E-bost atom: info@raininfotech.inAlphabetical

Genres