Hear & Spell -Spell Challenge

Nakshatra Entertainment

Word

com.nakshatra.newhearandspell

Syml a gynlluniwyd gêm addysgol llawn hwyl ar gyfer plant, myfyrwyr ac oedolion i wella eu sgiliau sillafu a geirfa. Amcan y gêm yw i glywed y gair yn amlwg a math y sillafu yn gywir. Yn y geiriau yn amlwg drwy'r clipiau sain yn y ffurf Saesneg inni. Mae pob Clip Sain ofalus diwnio i eglurder a cryfder i helpu pobl amlwg yn gwrando a deall y gair yn well. Mae'r gêm yn cynnwys profion bach lle gall y defnyddiwr i herio eu medrau sillafu mewn ffordd hamddenol a chyfeillgar iawn i wella eu sgiliau sillafu. Mae cynyddu lefelau anhawster a dulliau sydd ar gael i ehangu eu gwybodaeth yn y gwahanol gategorïau. Nodweddion yn newydd glywed & sillafu: ? Clipiau sain eglur & swnllyd. ? Dulliau her gyda mwy o anhawster. ? Datgloi gair gwahanol ddulliau ar gyfer mwy o her. ? UI syml ac yn lân. ? Dysgu nad oes hysbysebion ymwthiol, dirwystr. Mwy o ddulliau a gair pecynnau cyn bo hir! LLWYTHO I LAWR NAWR!! Ar gyfer unrhyw faterion, awgrymiadau a cheisiadau nodwedd cysylltwch â post cymorth @ nakshatragamestudios@gmail.comHill Climb Racing 2

Alphabetical

Genres