VIGR

MaTech Ltd.

Social

com.matechapps.guyz

VIGR – pobl go iawn, rhyngweithiadau go iawn. Llond bol o proffiliau ffug ac oferwyr amser? Salwch fel darn o GIG yn cael sylw? Ap cymdeithasol hollol rhad ac am ddim i ddynion hoyw a bi yn chwilio am ryngweithio gwirioneddol yn VIGR. Drwy ddarparu amgylchedd diogel a dilys ar gyfer yr Aelodau i gyfarfod a darganfod un arall ar sail tryloywder a pharch, mae VIGR yn eich galluogi i ryngweithio â guys eraill a dal i fod yn chi eich hun, mewn lleoliad cymdeithasol-gyfeiriedig syn gyfeillgar. Roedd Weve yn pentyrru llwyfan mwyaf datblygedig yn y categori ei nodweddion unigryw a mesurau i sicrhau bod ei fframwaith groesawgar: • Llun wyneb gorfodol – Credwn pobl gydag wynebau yn brafiach na ffitrwydd, felly maen rhaid i holl broffiliau cynnwys llun wyneb. Gellir gwirio aelod • gwell – Aelodau dilysu eu hunain drwy selfie, neu gael gwirio gan Aelodau eraill eu bod yn gwybod mewn bywyd go iawn. Mae • fideo a sain galw – ar wahân ir testun, yn gwneud galwadau o fewn y app. anfon clipiau llais a pics hawdd heb rannu eich rhif ffôn. • Delweddau diflannu – preifatrwydd o ddifrif: osod amserydd ar gyfer unrhyw lluniau anfonwch at self-destruct awtomatig. • Adalw negeseuon ar ôl anfon – anfon rhywbeth syn destun gofid? Ei ddileu or mewnflwch derbynwyr. • Neges darllen dangosydd – gwybod pan dderbyniwyd eich neges. Mae grwpiau sgwrsio cyhoeddus •-yn creu a gymryd rhan mewn grwpiau sgwrsio, gwrdd â phobl a thrafod beth bynnag a ddaw ir meddwl. • Digwyddiadau lleol – cyfeiriadur o ddigwyddiadau cyhoeddus a lleol. Dewch i wybod pwy arall fydd ar gael, creu digwyddiadau preifat a RSVP iddynt. ... a llawer, llawer mwyvector
vector

Alphabetical

Genres