Common Core

MasteryConnect Inc

Education

com.masteryconnect.CommonCore

Gweld safonau Gwladol craidd cyffredin yn un hwylus ap am ddim! Mae'r ap hwn yn cynnwys ffordd syml i weld pob safon craidd cyffredin. Cyfeiriad mawr ar gyfer rhieni ac athrawon yn darllen ac yn deall y safonau craidd yn hawdd. Gyflym ddod o hyd i safonau fesul pwnc, gradd, a pwnc categori (parth/clwstwr). Mae'r ap hwn ar hyn o bryd yn cynnwys mathemateg safonau safonau iaith celfyddydau a K-12 K-12. I ddysgu mwy am y MasteryConnect ateb ar y we am ddim ar gyfer athrawon i olrhain safonau craidd a rhieni i ddilyn ar hyd cyffredin, edrychwch ar www.masteryconnect.comAlphabetical

Genres