FREE Stock Market Trading Tips

Mahalaxmi

Finance

com.free.Market.Tips

DesiDown yn India ar-lein stoc ymchwil & technegol dadansoddiad wasanaeth, bellach ar gael ar Android. Gallai cwsmeriaid bellach gael NIFTY 50 byw stoc masnachu rhybuddion, strategaethau masnachu farchnad, cynghorion stoc byw amser Real a rhybuddion newyddion, hawl gan eu priod dyfeisiau Android drwy "WTHIO hysbysiad". DesiDown Specializes wrth ddarparu uchel perfformiad pâr masnachu awgrymiadau o Intraday yn ogystal â masnachu tymor byr mewn Segment opsiynau & dyfodol. Cynghorion am ddim am opsiwn Nifty Nifty dyfodol, dyfodol stoc, Option.Just stoc yn dilyn ein cynghorion a gwneud arian o India farchnad stoc am ddim cost. Oes angen i dalu ffioedd am Nifty a chynghorion stoc. Dim ond dilyn ni a Masnach a gwneud arian. Cynghorion diweddaru'n ddyddiol. Nodweddion:- Byddwch yn cael Nifty, stoc ac opsiwn awgrymiadau Awgrymiadau yn 100% am ddim Awgrymiadau ei ddiweddaru bob dydd Hennill uchaf 50 nifty & ar eu colled Cyfradd byw stociau 50 nifty Byw pâr masnachu awgrymiadau gyda pherfformiad Mynegeion byd byw Byw farchnad newyddion Siartiau stoc gyda Data hanesyddol Cyfradd byw awto adnewyddu & perfformiad byw. (Awto adnewyddu 5 bob yn ail) Rydym yn darparu awgrymiadau stoc, cynghorion Nifty, cynghorion farchnad, cynghorion masnachu, cynghorion nwydd, cynghorion NSE, cynghorion MCX, rhannu cyngor, awgrymiadau BSE. Gael tueddiadau NIFTY & SENSEX dyddiol, Astrology diweddaraf, farchnad stoc Astrology, Astrology farchnad stoc a mwy gan DesiDown.com. Byddwch yn cael rhagfynegiad sensex dyddiol a rhagfynegiadau nifty egluro renouned ar DesiDown.com. Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r tueddiadau 2014, a misol sensex lle bo hynny'n bosibl. Dewch i wybod symudiadau nifty dyddiol yn yr ap hwn. Rydym yn cyfuno technegau astrological gyda dadansoddiad technegol i ddeall a rhagweld y symudiadau dyddiol S & P CNX NIFTY a SENSEX. Nid yn unig rydym yn rhagweld stociau India ond hefyd Indiaidd dyfodol ac opsiynau. Rydym hefyd yn ymdrin â tueddiadau yn y farchnad nwyddau ynghyd â nifty tueddiadau yn yr ap hwn gan DesiDown.Com Hefyd, cewch hysbysiadau farchnad rhannu dyddiol yn seiliedig ar DesiDown astrology ar eich ffôn symudol. Gorau yn rhannu astrology farchnad ac ap astrology farchnad stoc yn farchnad chwarae google. Ceir miloedd o wefannau a ap a rhoi argymhellion stoc ac awgrymiadau, ond nid oes dim sydd yn ddigon gonest i ddangos thwtio a arweiniodd at golli. Fel masnachwr, mae gennych yr hawl i wybod beth yr ydych yn cael pan ydych yn gwneud y taliad. Nid ydym am i chi i'ch twyllo neu twyllo chi i wneud y taliad unwaith. Nid ydym yn honni bod ein cynnyrch neu strategaeth yw'r gorau, ond beth yr ydym yn ei ddweud yw ei bod yn dryloyw. Yr ydym ni yn cuddio ein perfformiad yn y gorffennol. Rydym yn adeiladu DesiDown.com gyda yr athroniaeth o wneud byddwch yn hyderus wrth wneud eich stoc masnachu. Ar gyfer pob stoc, rydym yn gwneud dadansoddiad technegol ac ar ôl esboniad bob dydd. Gallwch weld sut yr ydym yn cyrraedd i gasgliad a bydd hynny'n helpu wrth eich masnachwr da. Mae'n amhosibl i fasnachwr bod pob Llafur yn broffidiol. Dyna pam rydym yn awgrymu'n gryf bod gennych strategaeth rheoli arian cadarn ar waith. Ar y lleiaf, os oes gennych golled stopio rhesymegol mewn cof pan fydd yn cymryd sefyllfa. Byddwn yn sôn am strategaethau rheoli arian amrywiol ar ein gwefan. Ymwadiad: Credir bod gwybodaeth a safbwyntiau yn yr ap hwn & y gwasanaethau a ddarparwn i fod yn ddibynadwy, ond nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb (nac atebolrwydd) ar gyfer gwallau ffaith neu farn. Mae masnachu cyfranddaliadau o'r fath i'r cyhoedd fasnachir cwmnïau yn cyflawni lefel o risg ac efallai na fydd yn addas ar gyfer pob buddsoddwyr. Ystyrir eu bod o natur hapfasnachol rhai buddsoddiadau stoc ac oherwydd hyn gall gario lefel eithriadol o uchel o risg. Mae buddsoddi mewn cyfranddaliadau ecwiti ei risgiau ei hun. Gwnaed ymdrechion diffuant i gyflwyno safbwynt y buddsoddiad cywir. Mae'r wybodaeth a geir yma yn seiliedig ar ein dadansoddiad ein hunain. Fodd bynnag, nid ydym, wneud dystio ar gyfer cysondeb neu gyflawnrwydd ohoni. Y deunydd hwn ar gyfer gwybodaeth bersonol a ydym ni yn gyfrifol am unrhyw golled a dynnwyd oherwydd mae'n & gymryd unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am unrhyw elw ariannol neu golled a all ddeillio o argymhellion uchod.Alphabetical

Genres