2017 EMRA Antibiotic Guide

Emergency Medicine Residents Association

Medical

com.emra.EMRAABxGuide2017

Ni allwch fynd ar y sifft heb yr adnodd rhyfeddol hwn – ac ni fydd arnoch eisiau. Daw canllaw gwrthfiotig 2017 EMRA, Arg. 17eg, chi y datblygiadau diweddaraf yn y byd o wrthfiotigau, ynghyd â symbol newydd ich helpu i ganfod dosau thystysgrif yn gyflym. Dod o hyd i argymhellion gwrthfiotig mwyaf cyfredol yn seiliedig ar system organau, diagnosis neu organedd; ymdrinnir â bron bob math o glefyd heintus. Mae ap grymus hwn yn cynnwys: -Dalenodau: Achub eich tudalennau ddefnyddir amlaf ar gyfer mordwyo cyflym -Chwilio: Gwneud ap swyddogaethol mwyaf y gellir ei Canllaw ABx EMRA yw canllaw cyfeirio cyflym gywir, yn hawdd ei defnyddio a fydd yn achub eich bywyd yn yr adran achosion brys. Am gymdeithas trigolion meddygaeth frys: Fei sefydlwyd ym 1974, mae EMRA yn hyrwyddo rhagoriaeth mewn gofal cleifion drwy addysg a datblygiad y Ffisigwyr preswylio hyfforddi meddygaeth frys. EMRA yw yr hynaf a mwyaf annibynnol preswylio sefydliad yn y byd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar emra@emra.org.Alphabetical

Genres