THE BOOK OF ENOCH

mafapps

Books & Reference

com.bookofenoch.book.AOUJUDHDMFYCXZHXTW

Ystyrir fod wedii hysgrifennu gan Enoch, y seithfed o Adam yn llyfr Enoch. Ystyrir llyfr apocryffaidd fel rhan o Pseudepigrapha, er nad ywn rhan or Apocrypha canonaidd. Unwaith y bernir ei fod o darddiad Cristnogol oherwydd ei cyfeiriadau amlwg at Grist, tameidiau deg o llyfr Enoch cafwyd eu bod yn Qumran yn y môr sydd wedi marw yn sgrolio ir dde, maen hysbys wedi bodoli yn ei ffurf bresennol ers o leiaf y 2il ganrif BC. Llyfr Enoch (hefyd 1 Enoch[1]) yn waith crefyddol Iddewig hynafol, a briodolir yn draddodiadol i Enoch, daid Noah. Nid ywn rhan or canon Beiblaidd ag a ddefnyddir gan Iddewon, ar wahân i Beta Israel. Fei hystyrir fel canonaidd gan yr Eglwys Tewahedo Uniongred Ethiopia ac Eglwys Tewahedo Uniongred Eritrea, ond nid oes grŵp Cristnogol eraill.Alphabetical

Genres