Drawing for kids! Christmas

Bini Bambini

Educational

com.binibambini.minichristmas

Bob amser wedi tynnu gweithgaredd creadigol a difyr ar gyfer plant o bob oed. Ein Nadolig lliwgar gan ddefnyddio gêm bydd adloniant rhagorol ar gyfer eich merched a bechgyn. Nid oes dim yn fwy o hwyl na gwylio creadigaethau eich hun ddod yn fyw! Bydd plant yn olrhain y cyfuchliniau pob cymeriad. Fel gorffen olrhain, mae'r cymeriadau yn dechrau dawnsio i gyda cherddoriaeth swynol. Bydd ein ap addysgol bendant yn sbarduno creadigrwydd eich plentyn. Bydd ei fwynhau gan blant o oedran cyn-ysgol (3 oed +) yn ogystal â thrwy plant bach (1 +). Mae'n gêm a cartwn ar yr un pryd. Cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn cwblhau ei lunio drwy hud a lledrith daw i fywyd. Bydd y gêm hon hefyd yn addysgu eich plentyn i dynnu gam wrth gam yn dilyn yr enghreifftiau. Yn ein gêm gall eich plentyn dynnu gyda'u bysedd neu ysgrifbin. Mae hyn yn ymarfer corff ardderchog ar gyfer datblygu sgiliau echddygol manwl, dychymyg, galluoedd artistig, rhesymeg, sylw a dyfalbarhad. Bydd hefyd yn chwarae rhan gadarnhaol yn gyffredinol datblygiad eich plentyn. Mae'r gêm hon rhyngwyneb gyfeillgar syml a'r defnyddiwr. Ac os nad yw eich Picasso ychydig yn hapus gyda ei greadigaethau, gall wneud iddynt unwaith eto. Gellir arbed Llun gorffenedig yn yr Oriel Lluniau. Y gêm hon yn addysgu, developes a threnau: -gallu creadigol; -sylw; -dychymyg; -canfyddiad o liwiau; -sgiliau echddygol bras; -rhesymeg; -cyflwyno'r cysyniad o "rhan a cyfan". Mae ein gêm: ? Gêm lluniadu addysgol y plant ? Cymeriadau PERT ar gyfer lluniadu ? Animeiddiadau gwych ar gyfer plant bach (1 +) ? Dull addysgu unigryw ? Olrhain y cyfuchliniau ? Gallu ar gyfer lluniadu gyda bysedd neu ysgrifbin ? Datblygu sgiliau echddygol manwl ? Rhyngwyneb clir a syml sy'n hylaw hyd yn oed i 2 + ? Cam wrth gam chyfleus awtomatig cyfarwyddiadau lluniadu ? Llun gan enghreifftiau ? Ansawdd dylunio ? Mecanwaith gêm unigryw ? Posibiliadau creadigol diderfyn ? Ddiddorol ac yn ddifyr gêm lluniadu ar gyfer plant 3-6 ? Yn wych ar gyfer bechgyn a merched fel ei gilydd ? Dewis o gadw eich lluniau ? Dwylo bach yn paratoi ar gyfer ysgrifennu ? Datblygu doniau artistig ? Porth rhieni Arlunio gydag "arlunio ar gyfer plant. Nadolig"yn hwyl, yn hawdd ac yn gyffrous! Sy'n dymuno chi ac yn eich teuluoedd gorau tymor y Nadolig, iechyd a hapusrwydd. Am BINI BAMBINI: Ap hwn wedi'i greu gan Bini Bambini, cwmni meddalwedd sy'n datblygu hwyl dysgu apiau a gemau addysgol rhyngweithiol ar gyfer plant ifanc a phlant bach. Nodweddir ein blentynnaidd ac apiau cyn oed ysgol gan cynnwys gyda sylw arbennig i dylunio o ansawdd uchel. Crewyd rhyngwynebau syml a hawdd eu defnyddio o apiau ein yn enwedig rhai bach. Nod yw diben ein holl apiau ar gyfer hyrwyddo'u datblygiad eich plentyn. Gyda ein apiau Mae plant yn dysgu y wyddor, llythrennau, rhifau a ffoneg. Yr apiau helpu ysgol i ddatblygu cof, rhychwant sylw, geirfa a lleferydd, yn ogystal â sgiliau sylfaenol eraill. Mae plant yn agored i ysgrifennu a rhifo drwy adeiladu posau a gwneud mathemateg syml. Fel cwmni rydym yn ymdrechu i wneud ein apiau ymarferol, magu awydd am wybodaeth, ddiddordeb mewn darllen ac astudio. Mae ein apiau yn cynnwys hysbysebu unrhyw drydydd parti a gydymffurfio â ' safonau 'Wedi'i gynllunio ar gyfer teulu'.Alphabetical

Genres