Multiplication games

Aplity

Educational

aprender.tablasdemultiplicar

Gydar ap hwn, gall plant yn mynd dros y tablau lluosi ac atgyfnerthu gwybodaeth a gafwyd yn yr ysgol. Rhennir y cais rhan dau: amseroedd tablau gemau, arholiadau a adran nawr chwarae. Crëir y rhyngwyneb yr ap ar gyfer mwynhau cyfnod dysgu ac fei cynlluniwyd i wneud mordwyo yn reddfol ar gyfer ei ddefnyddio yn unig y plant a dysgu ar eu cyflymder eu hunain. Yn y times Mae tablau adran cewch 10 gwaith tablau i edrych i fyny iddynt i fynd dysgu fesul tipyn. Yn yr adran chwarae nawr cewch Gall gemau gan lefelau er mwyn plant cymhathu well yr wybodaeth a geir yn yr adran flaenorol. Caiff y profion eu rhannun dair lefel: lefel hawdd, lefel canolradd ac anodd. Mae pob un yn cynnwys cyfres o gwestiynau a all eich plant yn gwybod ei hun ar unwaith os bydd eu hatebion yn gywir neun anghywir drwy bwyso botymau ac, yn y modd hwnnw, bydd ganddynt y cyfle i newid eu hatebion ymrwymo nifer arall neu yn mynd i y cwestiwn nesaf. Rydym yn gobeithio cewch maen ddefnyddiol i wella gwybodaeth eich plant a bod ei gwasanaethu fel cymorth ar gyfer eu hastudiaethau.Mobile Legends

Alphabetical

Genres